Behandeltraject

Informatie over het behandeltraject.

Verwijzing – Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Logopedie is sinds 2011 direct toegankelijk. Een verwijzing van huisarts of specialist is niet altijd nodig.
Met een verwijzing van huisarts of (medisch) specialist kunnen we direct aan de slag met het logopedische probleem.

Wil je gebruik maken van de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)?
Geef bij het maken van de eerste afspraak aan dat je zonder verwijsbrief komt.

Er wordt dan eerst een DTL-screening afgenomen.
Er worden algemene vragen gesteld om te achterhalen of logopedie de juiste plek is voor het probleem.
Bij twijfel word je, met een kort verslag van de screening, terug naar de huisarts verwezen.
Er is dan alsnog een verwijzing nodig om logopedische zorg te starten.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de directe toegankelijkheid:
– Zilveren Kruis (Interpolis / FBTO / De Friesland / Achmea) vergoedt geen DTL indien de vestiging in een school zit.
In dit geval heb je altijd een verwijsbrief nodig.

Een verwijsbrief is ook altijd nodig als:
– er meer dan één hulpvraag is (bijv. taalproblemen én uitspraakproblemen)
– er pijnklachten zijn
– stemklachten al langer dan 3 weken bestaan
– er twijfels zijn over het gehoor en dit niet recent onderzocht is
– er een vermoeden is van een algehele ontwikkelingsachterstand

Aanmelding

Aanmelden kan telefonisch: 06-23532706.
Per e-mail: marian@logopedieboekel.nl.
Of via het aanmeldformulier.

Tijdens onderzoek of behandeling kan ik geen telefoon aannemen.
Spreek je vraag of boodschap in op de voicemail, samen met je telefoonnummer, dan bel ik terug zodra het kan.

Bij de aanmelding worden enkele gegevens genoteerd en wordt een eerste afspraak ingepland.
Je kunt je voorkeur voor bepaalde tijden en/of dagen aangeven.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met je thuissituatie, dagplanning of werkrooster.

Wanneer je eerste afspraak gepland is, wordt deze bevestigd via e-mail.

Soms kom je (je kind) echter op een wachtlijst te staan.
Zodra er een geschikte tijd vrij is, neem ik contact met je op.

De eerste afspraak

Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.

Neem de volgende gegevens mee:
– Identiteitsbewijs
– Verwijzing van huisarts, jeugdarts JGZ, specialist, tandarts of orthodontist (niet ouder dan 3 maanden)
– Eventuele aanvullende informatie (bijvoorbeeld van school of KNO-arts)

Tijdens een ontspannen kennismakingsgesprek omschrijf je je klacht of de klacht van je kind.
Ook bespreken we de ontwikkelingsgeschiedenis en eventuele eerdere behandelingen (bij logopedist of andere hulpverleners).

Je wensen en verwachtingen komen aan bod. In de tussentijd kan je kind eventueel de ruimte verkennen.

Indien mogelijk wordt er een eerste observatie of logopedische screening gedaan.
Daarmee bekijken we of er verder logopedisch onderzoek noodzakelijk is.
Er wordt een voorlopige diagnose gesteld.
In overleg maken we een volgende afspraak voor verder noodzakelijk logopedisch onderzoek en/of behandeling.

Tijdens het intakegesprek wordt eventueel ook de behandelovereenkomst ondertekend.

Onderzoek

Om de klacht(en) goed in kaart te brengen, wordt logopedisch onderzoek gedaan. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een test, toets en/of een (spel)observatie. Hiervoor zijn soms meerdere afspraken nodig.

Het onderzoek is belangrijk om een goede diagnose te kunnen stellen.
De juiste diagnose is nodig voor het bepalen van de therapiemethode en het stellen van prioriteiten.

Na het onderzoek bespreken we wat ik voor je kan betekenen en of er een behandeling volgt. Als behandeling nodig blijkt, stellen we samen behandeldoelen op, wordt het behandeltraject met je doorgesproken en start de behandeling.

 

Behandeling

We bespreken op welke manier we samen aan je hulpvraag gaan werken. Samen  bepalen we een einddoel, dat centraal staat tijdens de behandelperiode.

De behandelduur varieert van enkele dagen tot ongeveer een jaar. Dit is o.a. afhankelijk van de ernst en aard van de klacht. Ook de motivatie, behandelfrequentie en/of continuïteit spelen een rol.
Regelmatig evalueren we de voortgang van de behandeling. Zo nodig worden de behandeldoelen bijgesteld.

Logopedie bij peuters en kleuters gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs. Het kind speelt en oefent tegelijkertijd.
Ouders zijn aanwezig bij de behandeling en spelen een belangrijke rol. Ze leren hoe ze thuis, in dagelijkse situaties, de spraaktaalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Er worden oefeningen, tips en adviezen meegegeven.
Soms is het beter met het kind alleen te werken als de aanwezigheid van ouders afleidt. Na afloop wordt de ouder erbij gevraagd om het verloop en eventueel huiswerk te bespreken.

Regelmatig thuis oefenen is belangrijk. Door thuis het geleerde actief toe te passen, kan een probleem uiteindelijk verholpen worden.

De behandelingen vinden plaats op afspraak, in de logopediepraktijk.
Meestal wordt er 1 keer per week afgesproken. De behandeling duurt 25-30 minuten.

Behandeling aan huis is mogelijk, als de behandelend arts hier een verwijzing voor heeft gegeven.
Alleen mensen die vanwege hun gezondheid niet naar de praktijk kunnen komen, komen hiervoor in aanmerking.

Afronding

Door een onderzoek, test of (spel)observatie wordt bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt.
Als de doelen zijn bereikt, kan de behandeling worden afgesloten.
In andere gevallen wordt in overleg met jou een nieuw controlemoment afgesproken.
Meestal zal deze na 3 tot 6 maanden plaatsvinden.

Als er onvoldoende vooruitgang is door onvoldoende oefenen, of als logopedie niet de juiste therapievorm blijkt te zijn, kan de behandeling ook stopgezet worden.

Na stopzetting van de behandeling, wordt er een eindverslag gemaakt.
Dit verslag wordt, met jouw toestemming, naar de huisarts en/of verwijzer gestuurd.
Je krijgt zelf ook een kopie hiervan.

Na afronding van de therapie blijf ik altijd bereikbaar voor vragen of bij twijfel.

Cliënttevredenheid
Cliënttevredenheidsonderzoek

Na afsluiting van de behandeling krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek.
Je wordt hiervoor via e-mail benaderd door het bedrijf ZorgDNA.
Omdat ik heel graag jouw mening hoor over hoe je mijn logopedische zorg hebt ervaren, vind ik het erg fijn als je deze enquête naar waarheid invult.
De enquête is anoniem.

Graag hoor ik zelf ook wat je als positief hebt ervaren.
Heb je zaken negatief ervaren, dan hoop ik dat je dat ook met mij deelt.
Je kunt dit uiteraard ook kwijt in het tevredenheidsonderzoek.
Daar kan ik van leren en direct actie op ondernemen, zodat anderen jouw negatieve ervaring niet meer hebben.

Direct aanmelden?

Logo Logopediepraktijk Marian Walraven

Locaties

Boekel

Zwaluwlaan 11
5427 VS Boekel

Handel

Johannes Keijzershof 2
5423 TX Handel

Venhorst

St. Josephplein 7
5428 GL Venhorst

Algemeen

telefoonnummer