Checklist AVP bij kinderen

van Keith (2000, in: Neijenhuis en Stollmann, 2003).

•    Gedrag als slechthorend kind ondanks normale gehoordrempel.
•    Regelmatig misverstaan; moeite met het onderscheiden van verschillende spraakklanken.
•    Moeite met het onthouden en manipuleren van fonemen (analyse, synthese).
•    Moeite met spraakverstaan in een rumoerige omgeving.
•    Zwak auditief geheugen; moeite met lange opdrachten.
•    Wisselend scorepatroon bij logopedische en psychologische tests.
•    Zwakke luistervaardigheid, merkbaar door verminderde aandacht voor auditieve informatie; snel afgeleid, onrustig in luistersituaties.
•    Wisselende reacties op auditieve informatie, niet altijd bewust van geluid/ auditieve informatie.
•    Conversatievaardigheid verbetert bij individuele benadering.
•    Stoornis in taalbegrip en/of taalproductie. Er kan een discrepantie zijn tussen taalproductie- en
taalbegripsvaardigheden.
•    Moeite met het verstaan van personen, die snel praten, of met een onbekend accent/ dialect spreken.
•    Zwakke muzikale vaardigheden; geen melodieën of ritmes herkennen; zwakke prosodie in spraakproductie.

 

Een auditief verwerkingsprobleem is aanwezig als, ondanks een normale gehoordrempel:
•    Minstens vier van de criteria van de checklist aanwezig zijn.
•    Deze problemen langer dan zes maanden bestaan.
•    De auditieve vaardigheden slechter zijn dan verwacht gezien de kalenderleeftijd en andere (bijvoorbeeld visuele, nonverbale) vaardigheden.

 

Meer weten?

Logo Logopediepraktijk Marian Walraven

Locaties

Boekel

Zwaluwlaan 11
5427 VS Boekel

Handel

Johannes Keijzershof 2
5423 TX Handel

Venhorst

St. Josephplein 7
5428 GL Venhorst

Algemeen

telefoonnummer