Disclaimer

 

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag slechts ter algemene kennisname worden gebruikt.
De informatie houdt op geen enkele wijze een advies in.
Alle informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Logopediepraktijk Marian Walraven kan echter niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig en/of up-to-date is.

Logopediepraktijk Marian Walraven staat er bovendien niet voor in dat de website altijd bereikbaar is, foutloos functioneert en/of vrij is van virussen.

De website van Logopediepraktijk Marian Walraven kan links bevatten naar websites die door derden worden geëxploiteerd.
Logopediepraktijk Marian Walraven heeft geen invloed op de inhoud en beveiliging van deze websites en is derhalve hiervoor ook niet verantwoordelijk.

Het gebruik van de website en/of de daarop weergegeven informatie is volledig voor eigen rekening en risico.
Logopediepraktijk Marian Walraven accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en/of de daarop weergegeven informatie.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, berusten volledig bij Logopediepraktijk Marian Walraven of diens licentiegevers.
Zonder schriftelijke toestemming van Logopediepraktijk Marian Walraven is het niet toegestaan de website of delen ervan te wijzigen, bewerken, openbaar maken, vermenigvuldigen, distribueren, beschikbaar stellen aan derden, etc.