Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten of bewegingen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Open mondgedrag, mondademen, lage tongligging in rust, afwijkend slikken en duim-, vinger- en/of speenzuigen zijn voorbeelden van afwijkende mondgewoonten.
Deze gewoonten kunnen het gevolg van elkaar zijn of elkaar in stand houden.
Verder vallen foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten onder afwijkende mondgewoonten.
De logopedist adviseert of en wanneer behandeling nodig is en welke therapie het meest effectief is.    

  mond-tot-mond-reclame - kopie