Behandeltraject

Het logopedisch behandeltraject ziet er doorgaans als volgt uit:

Verwijzing

 

 

 

Voor het bezoeken van Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts, specialist of tandarts/orthodontist nodig.

Omdat niet alle zorgverzekeraars de Directe Toegankelijkheid Logopedie vergoeden, is de praktijk in 2021 niet direct toegankelijk.

Aanmelding

Indien u denkt dat uzelf, uw kind of iemand anders logopedie nodig heeft, kunt u contact met mij opnemen.

U kunt mij alle werkdagen telefonisch bereiken (tel. 06-23532706) om een afspraak te maken. Wanneer ik niet direct bereikbaar ben, kunt u de voicemail inspreken. Ik streef ernaar om u dezelfde dag terug te bellen. Mocht dit niet lukken, dan wordt u de eerstvolgende werkdag teruggebeld.

Ook kunt u zich via e-mail aanmelden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Uiteraard kunt u bij het aanmelden uw voorkeur voor bepaalde tijden en/of dagen aangeven zodat er met uw thuissituatie, dagplanning of werkrooster rekening kan worden gehouden.

Indien mogelijk wordt er direct met u een afspraak gemaakt. Toch kan ik niet altijd voorkomen dat er soms een wachtlijst is. Vooral voor de tijden na school kan het zijn dat u (uw kind) even op een wachtlijst komt te staan. Zodra er een plekje is, wordt er contact met u opgenomen.

Intake

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.
Ik inventariseer dan allereerst uw persoonlijke gegevens, hierbij vraag ik ook naar:
- legitimatie d.m.v. een geldig identiteitsdocument
- verzekeringspas
- verwijzing van huisarts of specialist (niet ouder dan 3 maanden)
- eventuele aanvullende informatie (bijvoorbeeld van school of KNO-arts)
    
Daarna wordt gevraagd om uw hulpvraag of de hulpvraag van uw kind te omschrijven.
Er wordt gevraagd naar een beschrijving van de ontwikkelingsgeschiedenis en eventuele eerdere behandelingen (bij logopedist of andere hulpverleners).

Ook zullen uw wensen en verwachtingen aan bod komen. Uw kind krijgt in de tussentijd de mogelijkheid de ruimte te verkennen.

Zo mogelijk wordt een eerste observatie of een eerste logopedische screening gedaan om te bepalen welke vorm van logopedisch onderzoek noodzakelijk is.
Naar aanleiding van de eerste logopedische screening wordt een voorlopige diagnose gesteld en in overleg met u wordt een volgende afspraak gemaakt voor verder noodzakelijk logopedisch onderzoek en/of behandeling.

OnderzoekSchlichting test - zinsbouwproductie.verkleind

Om goed in kaart te kunnen brengen welke klacht(en) er precies zijn, kan er een logopedisch onderzoek afgenomen worden. Dit kan 1 tot meerdere afspraken in beslag nemen, maar is wel erg belangrijk om een goede diagnose te kunnen stellen. En een goede diagnose is nodig voor het bepalen van de therapiemethode en het stellen van prioriteiten.
Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt.         

 

 

Behandeling

Na onderzoek geef ik u een therapieadvies. Dit houdt in dat we samen bespreken
wat ik voor u kan betekenen en op welke manier we samen aan uw hulpvraag gaan
werken. Ik stel een concreet einddoel op, dat centraal staat tijdens de behandelperiode.
Afhankelijk van factoren zoals de ernst en aard van de klacht, de motivatie,
de behandelfrequentie en/of continuïteit kan een behandeling enkele weken tot ongeveer
een jaar duren.Bij langdurige behandelingen kan er in overleg besloten worden om na een
behandelperiode een therapiepauze in te lassen en na deze pauze de behandeling weer
voort te zetten.
Regelmatig wordt de voortgang van de behandeling met u geëvalueerd.
Na een bepaalde (afgesproken) periode zal er een evaluatie-onderzoek plaatsvinden en
worden de behandeldoelen zo nodig bijgesteld.
houten-blokken-speelgoed

Tijdens behandeling van (jonge) kinderen vind ik het prettig als ouders aanwezig zijn.
Dit omdat de behandeling niet ophoudt bij het verlaten van de praktijk. Ik wil u
handvatten geven hoe u thuis de ontwikkeling van uw kind kunt stimuleren. Er wordt
zonodig apart met de ouders afgesproken om hen zo goed mogelijk te adviseren ten aanzien
van stimulering thuis. Ouders kunnen de beste taalvoorbeelden voor hun kind zijn, als ze
optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om taal te stimuleren in dagelijkse situaties.
Maar soms werkt het beter als een kind bij onderzoek of behandeling alleen komt.
De ouders worden dan wel goed op de hoogte gehouden.
In overleg kan een broertje/ zusje meekomen en in de wachtruimte of aan tafel spelen. globi1
Logopedie bij peuters en kleuters gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs. Het kind speelt
en oefent tegelijkertijd.

Voor de meeste logopedische therapieën is het van belang dat er regelmatig thuis geoefend
wordt. Het thuis oefenen kan ook voor een belangrijk deel bestaan uit het actief toepassen
in het dagelijks leven van in de therapie geleerde vaardigheden. Alleen door inzet van
de patiënt en/of omgeving zal een probleem uiteindelijk verholpen kunnen worden

De behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
De frequentie van de behandeling is over het algemeen 1 keer per week
(vaak op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip) en duren maximaal 25-30 minuten.schubi mimic

In principe worden de behandelingen bij mij in de logopediepraktijk gegeven.
Een behandeling aan huis is mogelijk, indien de behandelend arts hier een verwijzing voor
heeft gegeven.
Hiervoor komen mensen in aanmerking die vanwege hun gezondheid niet naar de praktijk kunnen
komen.

Afronding

De behandeling wordt beëindigd als de behandeldoelen behaald zijn, of als de hulpvraag niet meer aanwezig is. Over het algemeen wordt er nog een (telefonische) controle afspraak gemaakt. Meestal zal dit na 3 tot 6 maanden
plaatsvinden.

De behandeling kan ook beëindigd worden als er onvoldoende vooruitgang is door onvoldoende oefenen, of als logopedie niet de aangewezen therapievorm blijkt te zijn om de hulpvraag te kunnen beantwoorden.

Als de behandeling kan worden afgesloten, wordt er een eindverslag gemaakt.
Dit verslag wordt, met uw toestemming, naar de huisarts en/of verwijzer gestuurd.
U krijgt zelf ook een kopie hiervan. Zonodig ontvangen anderen (leerkracht, fysiotherapie, e.d.) een verslag. Dit wordt eerst met u overlegd.

Uiteraard blijft er ook na afronding van de therapie de mogelijkheid om met vragen of twijfel telefonisch of persoonlijk contact op te nemen en eventueel weer tot behandeling over te gaan.