De praktijk

Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers is een kleinschalige logopediepraktijk in Boekel
waarbij een persoonlijke aanpak voorop staat. Vanuit een goed contact werk ik aan
problemen die zich voordoen in de mondelinge communicatie. Er wordt rekening gehouden
met de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Alle voorkomende logopedische problemen op het gebied van Spraak, Taal, Stem en
Gehoor worden behandeld. Zie voor meer informatie over deze logopedische problemen
de pagina Behandelgebieden. Indien verwijzing naar een specialistisch logopedist noodzakelijk
is, wordt hierbij geadviseerd (o.a. bij eet- en drinkproblematiek baby’s, afasie bij ouderen).

 

bureau.verkleind  praktijk-mat.verkleind  kast-spiegel1.verkleind1