Gehoor

Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is. Je moet:
•    Horen wat een ander zegt
•    Horen wat je zelf zegt om goed te kunnen spreken (bijvoorbeeld als voorwaarde voor articulatietraining)
•    Goed kunnen luisteren: aandacht en concentratie zijn hierbij belangrijk
•    Op het gehoor klanken kunnen herkennen en weten welke letter bij welke klank hoort, wat voorwaarden zijn voor het leren lezen.

Een kind dat zich normaal ontwikkeld, leert de betekenis van klanken door veel na te doen en te herhalen. Hij leert zijn eigen klanken bij te sturen, zodat die gaan lijken op de taal die hij hoort. Op deze manier leert het kind spreken.
Wanneer uw kind de taal die hij van zijn omgeving aangeboden krijgt niet goed hoort en verstaat, kan dit een vertraging veroorzaken in het ontwikkelen van het begrijpen en uiten van taal.

Klik hier voor meer informatie over slechthorendheid of auditieve verwerkingsproblemen.