Kwaliteit

In het kader van kwaliteitsbeleid neem ik deel aan een kwaliteitskring. Dat betekent dat ik een aantal keer per jaar met collega-logopedisten uit de regio bij elkaar kom voor overleg en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de logopedische zorg te verbeteren door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en samen systematisch te werken aan de verbetering van de zorg voor de cliënt.

Daarnaast verdiep ik me in vakliteratuur en volg ik regelmatig bij- en nascholingen om mijn kennis te verbreden en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (www.nvlf.nl) en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). kwal register

Professionaliteit betekent voor mij ook, dat ik de grenzen van mijn kennis en kunde aangeef en u adviseer over de best beschikbare hulpverlening. Ondanks dat Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers een allround praktijk is, heb ik, net als iedere logopedist, mijn specialisaties en voorkeuren.