Links

www.logopedie.nl    
Site van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF),
de beroepsvereniging van logopedisten.

www.kindentaal.nl
De website over taalontwikkeling bij baby's, peuters en kleuters.

www.stotteren.nl
De Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) heeft als primair doel het geven van voorlichting.

www.ieder1stem.nl
Hoe laat je je stem gezond zijn werk doen en wat doe je als je stemproblemen krijgt:
daarover gaat ieder1stem.

www.afasie.nl
De Afasie Vereniging Nederland geeft voorlichting over afasie en behartigt de belangen
van mensen met afasie.

www.gehoor.logopedie.nl
Logopedie en Gehoor gaat over slechthorendheid, doofheid en auditieve verwerkingsproblemen
bij kinderen en volwassenen.

www.kno.nl
Uitleg over KNO-problematiek, spraak-/taal- en stemproblemen bij kinderen.

www.nvvs.nl
NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden) en de FOSS (Nederlandse federatie
van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden).

www.balansdigitaal.nl
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen,
waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert
lotgenotencontact.

www.autisme.nl
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders
en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.

www.nssi.nl
De Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking; hier vindt u informatie over
de stichting N.S.S.I., Sensorische Informatieverwerking, hoe u problemen daarin herkent en
welke mogelijkheden er zijn voor behandeling.

www.kinderhoortest.nl
Met deze test kun je controleren of je gehoor goed is.

www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
Voor patiënten, cliënten, zorgverzekeraars, werkgevers is algemene informatie over het kwaiteitsregister
te vinden. Tevens kan het Kwaliteitsregister Paramedici geraadpleegd worden.

www.taalexpert.nl
Taalexpert is een digitaal platform over taalproblemen bij kinderen.

www.dyslexieweb.nl
Dé website door en voor mensen met dyslexie. Op deze website tref je alle informatie aan over dyslexie
in concrete en duidelijke termen uit de hand van een ervaringsdeskundige.

www.leesmevoor.nl
Op Leesmevoor.nl kun je samen met je kind digitale prentenboeken (voor)lezen.
Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.
Daarom hebben schrijvers en illustratoren uit het hele land hun talenten gebundeld
om jou gratis voorleesverhalen aan te bieden.