Samenwerking

Voor het bereiken van de gestelde logopedische doelen bij de behandeling van kinderen, kan het nodig zijn om naast het hebben van nauw contact met ouders, samen te werken met eventuele andere betrokkenen. Daarbij kunt u denken aan leerkrachten, leidsters van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
Het kan ook gaan om een andere behandelaar, zoals bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut, orthopedagoog of ergotherapeut. Hiervoor zal ik altijd eerst uw toestemming vragen.

Indien ondanks een periode van behandeling de klacht niet verbetert, kan het van belang zijn om aanvullend onderzoek te laten doen door een medicus of paramedicus.
Hierbij kan gedacht worden aan een kinderarts, schoolarts, tandarts, KNO-arts, neuroloog, onderzoek door het Audiologisch Centrum, etc. Dit wordt dan met u besproken en voorgelegd aan de verwijzer of huisarts.

samenwerken