Samenwerking

Om de logopedische doelen te bereiken is samenwerking heel belangrijk. Naast nauw contact met ouders, partner, kinderen, enz. kan ook contact met andere betrokken personen of instanties van belang zijn.

Denk daarbij aan:

·        Een medicus, zoals huisarts, kinderarts, consultatiebureauarts, kno-arts, tandarts of neuroloog

·        Een paramedicus, zoals diëtist, (kinder)fysiotherapeut of ergotherapeut

·        Een reguliere (voor)school, zoals peuterspeelzaal, basis- of voortgezet onderwijs

·        Een speciale (voor)school, zoals medisch kinderdagverblijf, speciaal (basis)- of voortgezet onderwijs

·        Overig: zoals Integrale Vroeghulp, Audiologisch Centrum, enz.

 Hiervoor wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd.

samenwerken