Vergoeding & Tarieven

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee een overeenkomst is gesloten dan wordt het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening gebracht.

Er wordt naar gestreefd met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle gevallen worden de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Onderstaande prijzen gelden:

-  Wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding voor uw zorgverzekeraar valt.                                     

Informeer bij uw logopedist of zorgverzekeraar naar de voor u geldende voorwaarden.

-  Vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

-  Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Tarieven logopedische zorg 2021:

Anamnese en onderzoek na verwijzing

€ 80,00

Eenmalig onderzoek

€ 80,00

Individuele zitting reguliere logopedie

€ 40,00

Telefonische zitting

€ 20,00

Toeslag voor behandeling aan huis

€ 22,00

Toeslag voor behandeling in een instelling

€ 22,00

Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

€ 40,00

Overleg met derden*

€ 40,00

Verslaglegging aan derden*

€ 40,00

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak

(U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden)**

€ 40,00

* Het tarief voor verslaglegging aan derden, anders dan naar de verwijzer, en (op verzoek) overleg voeren met derden (anderen dan ouders) worden in rekening gebracht bij de aanvrager, niet zijnde de zorgverzekeraar. Het tarief voor zowel overleg als verslag aan derden betreft een prestatie per patiënt per half uur.

** Een niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak wordt (ongeacht de reden) bij u persoonlijk in rekening gebracht en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Klik hier voor nadere betalingsvoorwaarden.