Verhindering

De behandelingen vinden alleen plaats op afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail afgezegd te worden.
Afspraken op maandag dienen uiterlijk vrijdag te zijn afgezegd.
Klik hier voor de contactgegevens.

Bij te laat afgemelde of niet nagekomen afspraken, ben ik genoodzaakt het verzuimtarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte, graag hiervoor uw begrip.

Verzuimnota's worden niet betaald door uw zorgverzekeraar, aangezien er geen behandeling heeft plaatsgevonden.
Een dergelijke nota dient u binnen 14 dagen te voldoen. Indien de rekening niet voldaan wordt, kan de behandeling stopgezet worden.
Mocht u problemen hebben met het betalen van een dergelijke rekening, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen. Een betalingsregeling kan in veel gevallen getroffen worden.

Als afspraken herhaaldelijk kort tevoren worden afgezegd of frequent niet worden nagekomen, kan dat zeer demotiverend werken in de behandeling en de voortgang van de therapie schaden.