Wat is logopedie?logopedie-mondjes

Letterlijk vertaald uit het Grieks betekent logopedie ’spraakopvoedkunde’:
logopedie houdt zich bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord.

In het dagelijkse leven is communiceren onmisbaar. Goed communiceren is een middel om contact
te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatie-stoornissen
kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken
van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

Logopedie omvat alle hulpvragen m.b.t. communicatie. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en
produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel alsmede problemen in het mondgebied is het
werk van een logopedist. Het gaat hierbij om de adem, de stemgeving, de uitspraak, de taal, het gehoor,
het luisteren, het mondgedrag en lezen en schrijven.

De logopedist doet onderzoek, adviseert, werkt preventief, behandelt en begeleidt de omgeving van
cliënten op het gebied bovengenoemde problemen. Logopedisten behandelen (zeer) jonge kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen.

Kinderen en volwassenen kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij de taal en/of de spraak.
Bij spraak- en taalmoeilijkheden kunnen we denken aan de kwaliteit van de zinsbouw, de woordenschat,
de verhaalopbouw, slecht verstaanbaar spreken, stotteren, uitspraakfouten zoals bv. slissen en het niet
of nauwelijks op gang komen van het praten. Bij volwassenen kan ook nog gedacht worden aan problemen
ten gevolge van ziektes of een herseninfarct.

De adem en stem kunnen iemand verhinderen om iets duidelijk te maken aan een ander, zoals schor zijn
of heesheid. Tevens kunnen het gehoor en het luisteren nog een belemmerende factor zijn in de communicatie.
Het onvoldoende waarnemen van verschillen in klanken en woorden, moeite met rijmen en moeite met onthouden
zijn hier voorbeelden van.

Het eten en drinken is een ander logopedisch onderwerp. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in
de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig
het herstel van deze mondfuncties. Ook bij ouderen kunnen problemen ontstaan in de mond.

Tegenwoordig bezoeken ook veel mensen met een spreekberoep de logopedist, om hun spreekvaardigheid en
presentatie te verbeteren.

Logopedie is een paramedisch beroep en valt onder de zorg. Logopedisten werken in een zelfstandige praktijk,
in ziekenhuizen of verpleeg- en zorginstellingen. Maar ook in het onderwijs, het bedrijfsleven of de wereld
van cultuur en entertainment. Zij werken samen met o.a. huisartsen, kno-artsen, fysiotherapeuten, tandartsen,
orthodontisten en leerkrachten.

 

Bekijk ook de video Dankzij de logopedist.