Spraak

Algemene informatie over spraak en spraakproblemen. 

Algemeen

Spraak is volgens het woordenboek: het vermogen tot spreken.
In het dagelijks leven is spreken onmisbaar.
Wanneer er daarom problemen bij de spraak ontstaan, kun je of jouw kind daar hinder van ondervinden.

Binnen de logopedie heeft spraak te maken met het waarnemen van spraakklanken
en vervolgens de aansturing van de spieren voor het spreken en de uitspraak van klanken.

Problemen ontstaan wanneer iemand (jong of oud) moeilijkheden heeft met de spraak;
de desbetreffende persoon is soms slecht of niet verstaanbaar voor zijn omgeving.

Er kunnen problemen zijn met het programmeren, afstemmen en controleren van mondbewegingen die nodig zijn voor een juiste uitspraak.
Woorden worden onduidelijk uitgesproken, klanken worden weggelaten, vervangen door andere klanken of komen binnen het woord op een andere plaats terecht.
Het komt voor dat een klank wel in het ene en niet in het andere woord kan worden gemaakt.
Het spreken is binnensmonds of slap, te snel of met onvoldoende intonatie.

Oorzaak

 

De oorzaak voor spraakproblemen kan liggen in:

  • een zwakke aanleg voor de vorming van duidelijk spraakklanken,
  • onvoldoende kracht, beweging en coördinatie van de mondspieren,
  • kaakgeklemd spreken
  • een concentratieprobleem.
  • of een vertraagde of onvolledige neurologische ontwikkeling  (ontwikkelingsdyspraxie).

Verder kan er sprake zijn van een open of gesloten neusspraak wanneer de spraak te veel of te weinig door de neus klinkt.

Gevolg

 

Het gevolg van onduidelijk spreken is dat jij of jouw kind niet duidelijk kan maken wat je wil en niet wordt begrepen.
De communicatie en het onderlinge contact zijn bemoeilijkt.
Dit kan leiden tot frustratie.
Hierdoor kunnen gedragsproblemen en/of een sociaal isolement ontstaan.

Spraakproblemen?

Logo Logopediepraktijk Marian Walraven

Locaties

Boekel

Zwaluwlaan 11
5427 VS Boekel

Handel

Johannes Keijzershof 2
5423 TX Handel

Venhorst

St. Josephplein 7
5428 GL Venhorst

Algemeen

telefoonnummer